Dzieci i młodzież z powiatu pińczowskiego przystąpiły do konkursu plastycznego pn. „Piękno oraz walory przyrodnicze regionu świętokrzyskiego”, który był zarazem I etapem wojewódzkiego konkursu.
W kategorii dzieci od 10 do 12 lat I miejsce zajął Rafał Konieczny ze Szkoły Podstawowej w Dzierążni.


Celem konkursu było propagowanie wiedzy na temat piękna i walorów przyrodniczych naszego regionu, wyrabianie szacunku dla przyrody i rozbudzanie potrzeby kontaktu z nią oraz zachęcanie do uczestnictwa w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska naturalnego.

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat i przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych. Z każdej kategorii wiekowej, zostały wyłonione najlepsze trzy prace, a ich laureaci nagrodzeni.
Zwycięskie prace przesłane zostaną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, na II etap konkursu.

Prace konkursowe sprawdzała komisja konkursowa w składzie:
1. Pani Zofia Konopka-Kołaczek – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pińczowie
2. Pani Anna Maj – „Wodociągi Pińczowskie”

Poniżej przedstawiamy kolejność zdobytych miejsc przez uczniów biorących udział w konkursie:

KATEGORIA I – dzieci od 6 do 9 lat
Miejsce I - Aleksandra Karczewska - Szkoła Podstawowa w Brześciu
Miejsce II - Julia Pawlusek - Szkoła Filialna Włoszczowice
Miejsce III- Jakub Przybysławski – Szkoła Podstawowa w Brześciu

KATEGORIA II – dzieci od 10 do lat 12
Miejsce I – Rafał Konieczny – Szkoła Podstawowa w Dzierążni
Miejsce II- Starula Eliza – Szkoła Filialna Włoszczowice
Miejsce III- Natalia Skrobisz - Szkoła Podstawowa w Kijach

KATEGORIA III – młodzież od 13 do 15 lat
Miejsce I – Łukasz Gajerski - Szkoła Filialna Gartatowice
Miejsce II- Angelika Bujanowska - Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie
Miejsce III- Katarzyna Majcher - Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie

KATEGORIA IV - młodzież od 16 do 18 lat
Miejsce I- Anna Kudełko – Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie
Miejsce II- Aleksandra Zachariasz - Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie
Miejsce III- Edyta Omasta - Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie


Laureatom najlepszych pra,c w dniu 24 kwietnia 2012 r. o godz. 10:00, w Powiatowym Ośrodku Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu przy ul. Żwirki i Wigury 40 w Pińczowie, wręczył nagrody rzeczowe Wicestarosta Pińczowski Marek Omasta.

/źródło: Monika Strojna www.pinczow.pl/