Punkt Pośrednictwa Pracy w Pińczowie i Starostwo Powiatowe w Pińczowie ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji Targów Pracy i Edukacji, które odbędą się w dniu 19 kwietnia 2012r. w godzinach od 10:00 do 13:00. Targi skierowane są do młodzieży z terenu powiatu pińczowskiego jak również do osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Celem targów jest zapoznanie z ofertą edukacyjną, ofertą kształcenia zawodowego, ofertami pracy, praktyk zawodowych oraz prac sezonowych jak i wymaganiami stawianymi przed potencjalnymi pracownikami.

 

Termin: 19 kwiecień 2012


Miejsce: Powiatowy Ośrodek Kultury, Edukacji Turystyki i Sportu w Pińczowie, ul. Żwirki i Wigury 40

Program:

10.00 - 10.30 - Uroczyste otwarcie Targów Pracy i Edukacji przemówienie władz i organizatorów (sala konferencyjna).
10.30 - 13.00 - Prezentacja firm, instytucji i szkół na poszczególnych stoiskach.

W trakcie trwania Targów odbywać się będą warsztaty tematyczne dla młodzieży:

10.00 - 11.30 - Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez specjalistów z zakresu rynku pracy i doradztwa zawodowego – „Osobowość a predyspozycje i skłonności zawodowe”.
11:00 – 12:00 – Warsztaty prowadzone przez psychologa z Punktu Interwencji Kryzysowej – „Zjawisko depresji wśród młodzieży”

Iwona Chlewicka
- PPP Pińczów