Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach w sprawie zasad i wymagań dotyczących przemieszczania bulw ziemniaków innych niz sadzeniaki z Polski do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.