Polish English French German Hebrew Italian Russian Spanish Ukrainian Yiddish

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce i Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Działoszycach ogłaszają konkurs skierowany do mieszkańców gminy Działoszyce na pisankę i palmę wielkanocną.

REGULAMIN KONKURSU NA PISANKĘ  I PALMĘ WIELKANOCNĄ

Organizatorzy konkursu:

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Działoszycach

Cele konkursu: Propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palm i pisanek w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza też okazję do integracji wielu pokoleń oraz wymiany i przekazywania wiedzy i tradycji na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania palm i pisanek wielkanocnych.

Zasady uczestnictwa: Konkurs dla mieszkańców gminy Działoszyce odbywa się w następujących kategoriach wiekowych:

  • przedszkolaki
  • uczniowie szkół podstawowych
  • uczniowie gimnazjum
  • dorośli  i organizacje społeczne z terenu gminy Działoszyce

1. Na konkurs należy dostarczyć  minimum jedną pisankę wykonaną dowolną techniką lub jedną palmę ( do wysokości 50 cm ) własnoręcznie wykonaną z naturalnych, ekologicznych materiałów  (mile widziana inwencja twórcza).

2. Głównym kryterium oceny będą walory artystyczne i estetyczne.

3. Oceny prac dokona jury:

- Urząd Miasta i Gminy Działoszyce

- M-GCK Działoszyce

- lokalni artyści

4. W każdej kategorii wiekowej będą przyznane nagrody za I.II i III m. oraz wyróżnienia.

5. Prace należy oznaczyć metryczką zawierającą imię i nazwisko lub nazwę organizacji, wiek autora/ów, adres i telefon.

6. Prace zgłoszone do konkursu po terminie lub uszkodzone nie będą rozpatrywane.

7. Prace należy dostarczyć do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach do dnia 09.04.2011 r. w godz. 10-16.

8. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się  15 kwietnia 2011 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Działoszycach, ul. Ogrodowa 6 – o godz. 14.30.

9. Wszystkie prace nadesłane na konkurs nagrodzone i wyróżnione będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej w dniach 12-15 kwietnia.

Światowe odkrycie!

Wozy z Bronocic

M-GCK Działoszyce

Zapraszamy na profil Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach na Facebook

logo mgck

Z dawnych lat

  • Zdjęcia z archiwum Jerzego Woźniakowskiego

Wydawnictwa

wydawnictwa

Gościmy

Odwiedza nas 135 gości oraz 0 użytkowników.

Facebook

Zgłoś błąd/propozycję

Znalazłeś błąd na stronie, bądź masz jakąś propozycję odnośnie jej funkcjonowania? Powiadom nas o tym!

Zgłoś błąd/propozycję

Początek strony