Sala remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatkowicach była miejscem spotkania podsumowującego minioną kadencję sołtysów i rad sołeckich we wsiach gminy Działoszyce.
Program artystyczny zaprezentowany gościom przygotowało Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna Opatkowice-Iżykowice. Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Paweł Kamiński napisał na tę okazję wiersz - pieśń pochwalną na cześć sołtysów zatytułowaną "Ktoś”. Ten "Ktoś”, to sołtys z gminy Działoszyce, co zebrani powtarzali chórem za autorem wiersza.


Burmistrz Działoszyc Zdzisław Leks wręczył sołtysom kończącym kadencję pamiątkowe podziękowania i podkreślił trud i zaangażowanie, jaki wkładali oni w poprawę warunków życia mieszkańców sołectw. Dziękując za 4 lata wytężonej pracy, wyraził również nadzieję, że na kolejnym spotkaniu sołtysi pojawią się równie licznie i w niezmienionym składzie.

Gminę liczącą około 5,7 tysiąca mieszkańców tworzą miasto Działoszyce i 36 sołectw. Wybory nowych sołtysów na następna kadencję rozpoczynają się dzisiaj, 16 marca i potrwają do 16 kwietnia.


[zobacz oryginalny artykuł na stronach Echa Dnia]