Zebranie założycielskie Klubu Seniora "Jesienna Róża" w Działoszycach odbyło się 20 maja br. w sali M-G Centrum Kultury w Działoszycach. Głównymi tematami zebrania było zajęcie stanowiska w sprawie wystąpienia działoszyckiego koła ze struktur Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pińczowie i powołanie do życia nowego stowarzyszenia zwykłego o nazwie Klub Seniora "Jesienna Róża" w Działoszycach. [zdjęcia]
W zebraniu uczestniczyło 50 osób i prawie 100 % bo aż 49 uczestników zebrania opowiedziało się za wystąpieniem ze stowarzyszenia w Pińczowie i utworzeniem w Działoszycach Klubu Seniora. Wybrano również Zarząd nowego Klubu w osobach : 1.Marianna Kocel – Prezes 2.Maria Grądek – z-ca Prezesa 3.Halina Wierzbowska – sekretarz 4.Lucyna Przeniosło - Skarbnik oraz Krzysztof Olszycki, Zofia Karwas i Zdzisław Stępień - członkowie. Redakcja życzy nowemu Zarządowi i Pani Prezes Mariannie Kocel, która wkłada tyle serca w działalność "starszej młodzieży", wszelkiej pomyślności i radości w pracy społecznej.