Starostwo Powiatowe w Pińczowie, Wydział Promocji i Polityki Regionalnej uprzejmie zaprasza na szkolenie poświęcone Funduszowi dla Organizacji Pozarządowych utworzonemu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG.

Organizacje pozarządowe mogą wnioskować w ramach trzech obszarów tematycznych:
1. Demokracji i społeczeństwo obywatelskie.
2. Równość szans i integracja społeczna.
3. Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój.

Szkolenie prowadzić będzie specjalistyczna firma doradcza Collect Consulting Sp. z o. o. z siedziba w Katowicach, której celem jest wspieranie projektów rozwojowych organizacji pozarządowych.

Szkolenie odbędzie się 23 maja 2007 roku w budynku internatu LO w Pińczowie, ul. Żwirki i Wigury 40. Początek szkolenia - godz. 10:00, orientacyjny czas trwania 2 godziny.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Przewidywany program szkolenia:
1. Charakterystyka Funduszu dla Organizacji Pozarządowych,
2. Zasady aplikowania o granty,
3. Obszary wsparcia,
4. Katalog kosztów kwalifikowalnych,
5. Standardy wniosków, załączniki,
6. Dyskusja.


źródło:  www.pinczow.pl