Pochodem sprzed budynku Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach rozpoczęły się tegoroczne obchody 216. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po przemówieniu Burmistrza MiG Zdzisława Leksa delegacje złożyły kwiaty u stóp pomnika Tadeusza Kościuszkia następnie udały się do kościoła pw. Św. Trójcy gdzie odprawiona została msza św. Za Ojczyznę. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania delegacjom: miejscowych władz, młodzieży szkolnej wraz z opiekunami, Ochotniczym Strażom Pożarnym wraz z pocztami sztandarowymi, Związkowi Kombtantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, Orkiestrze Dętej z Dzierążni i miejscowemu społeczeństwu. [zdjęcia]

Kilka dni wcześniej 30 kwietnia uroczysty apel wraz z montażem słowno - muzycznym przygotowała Szkoła Podstawowa w Stępocicach. W uroczystym apelu udział wzięli kombatanci z koła Nr 48 ZKRP i BWP, ks. proboszcz Stanisław Pałys, Krystyna Ciszek - zastępca Burmistrza, Marcin Miszczyk- kierownik ZEASiP oraz dyrektor M-GCK Paweł Kamiński.