Burmistrz Pińczowa, komendant wojewódzki i powiatowy Policji, wicestarosta, burmistrzowie i wójtowie gmin tworzących powiat pińczowski przecięli symboliczną wstęgę otwierając nowe skrzydło gmachu policji przy ul. Floriańskiej.fot: MIO

Siedziba komendy powiększyła się o nowe 120 metrów kwadratowych.W nowym skrzydle znajdą się pomieszczenia dla sekcji ruchu drogowego, rewiru dzielnicowych oraz działu finansowego i zaopatrzenia.
(źródło: ISka, pinczow.com.pl)