W dniu 23 kwietnia 2007 roku w godzinach od 09:00 do 12:00, na terenie Gimnazjum nr. II w Pińczowie odbyły się Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Pińczowskiego które przeszły pomyślnie etap na szczeblu gminnym.


(fot. Komenda  Powiatowa  Policji  w  Pińczowie)

W konkursie uczestniczyło 10 dużym, po 5 dla każdej kategorii. Po przeprowadzonym teście wiedzy z zakresu ruchu drogowego oraz umiejętności praktycznych jazdy rowerem wyłoniono laureatów konkursu jak i poszczególne zajęte miejsca w danej kategorii i tak:

Szkoły Gimnazjalne:
1. Gimnazjum z Działoszyc
2. Gimnazjum nr I z Pińczowa
3. Gimnazjum z Złotej
4. Gimnazjum z Węchadłowa
5. Gimnazjum z Kij

Szkoły Podstawowe:
1. Szkoła Podstawowa z Złotej
2. Szkoła Podstawowa z Działoszyc
3. Szkoła Podstawowa z Zagości
4. Szkoła Podstawowa z Sędowic
5. Szkoła Podstawowa z Kij

Nadmienić należy również że najlepszym zawodnikiem turnieju w kategorii szkół podstawowych okazał się Kamil Kobus z SP w Złotej, a w kategorii szkół gimnazjalnych Krzysztof Chudowa z Gimnazjum w Działoszycach. Współorganizatorzy konkursu byli Gimnazjum nr. II w Pińczowie, oraz Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie, współorganizatorzy życzą laureata konkursu powodzenia na szczeblu wojewódzkim jak i ogólnopolskim.