Polish English French German Hebrew Italian Russian Spanish Ukrainian Yiddish

Zapadła decyzja, że Szpital Powiatowy w Pińczowie zostaje w całości przekształcony w szpital covidowy.

Pozostali pacjenci trafią do innych placówek. Powodem decyzji jest drastyczny przyrost zachorowań na Covid-19 i konieczność hospitalizowania pacjentów. W tym momencie Powiat Pińczowski zajmuje niechlubne I miejsce w liczbie zakażonych mieszkańców. (na 10000 jest to wskaźnik 9,56). Drugą pozycję zajmuje sąsiedni powiat jędrzejowski (8,69) co dodatkowo utrudnia walkę z pandemią. O tym, że sytuacja jest dramatyczna świadczy choćby fakt, że oddział covidowy w pińczowskiej lecznicy zapełnił się w 100% w czasie zaledwie półtorej doby.

Siedem kilkudziesięciometrowych grobowców megalitycznych sprzed ok. 5,5 tys. lat odkryli archeolodzy w Dębianach (woj. świętokrzyskie). Zdaniem odkrywców jest to jedno z największych cmentarzysk tego typu w Polsce.

Nowo odkryte założenia naukowcy określają jako megksylony (z j. greckiego „mega” - wielki i „ksylon” - drewno). Usypywano je z ziemi w kształcie wydłużonego trapezu. W przeciwieństwie do znanych np. z Kujaw grobowców megalitycznych ich ściany obstawiano jednak nie głazami, ale słupami wykonanymi z drewna.

Jak podaje PAP, odkryte przez badaczy grobowce w Dębianach w świętokrzyskiej gminie Działoszyce mają 40-50 m długości.

 

W latach 2018-2020 (na podstawie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw), rolnicy zamiast wniosku o przyznanie płatności na dany rok (płatności bezpośrednie i płatności obszarowe PROW) mogli składać Oświadczenie potwierdzające brak zmian w danym roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku poprzednim.
Od roku 2021 nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej czy też złożenia w takiej wersji Oświadczenia potwierdzającego brak zmian.
Wnioski i Oświadczenia tylko poprzez poprzez stronę www.arimr.gov.pl

W dniu 17 marca 2021 mieszkańcy Pińczowa i okolic będą mieli możliwość zbadania swoich kości w “osteobusie”. Mobilna pracownia densytometryczna stanie przy Przychodni Rejonowej ul. Klasztorna 6 w Pińczowie.

Diagnostykę przeprowadzi personel MD Multi Diagnostica z Krakowa. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza! Cena jednego badania wynosi 35 zł.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, na podstawie Umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, realizuje projekt „MŁODZI GO 2021” w ramach Poddziałania 1.2.1 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy”.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 18 -29 lat (do dnia 30 urodzin), które:
– są bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy,
– zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
– utraciły zatrudnienie po 01 marca 2020 r.

Światowe odkrycie!

Wozy z Bronocic

M-GCK Działoszyce

Zapraszamy na profil Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach na Facebook

logo mgck

Z dawnych lat

  • Dawne Działoszyce w obiektywie Woźniakowskiego
Powrót na górę strony