Polish English French German Hebrew Italian Russian Spanish Ukrainian Yiddish

powiat pinczowStarostwo Powiatowe w Pińczowie informuje, że Powiat Pińczowski w 2017 roku przystąpił do realizacji „Programu wyrównywanie różnic między regionami III, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Powiat Pińczowski może wystąpić w roli realizatora programu w następujących obszarach: 
- obszar B (likwidacja barier w urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania);
- obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych);
- obszar D (likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty oraz jednostkach prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej;
- obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych);
-obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej);
- obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych).

Zasady dotyczące realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON - procedury realizacji programu wyrównywania różnic między regionami III 2017,
- wnioski i wystąpienia Projektodawców dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w sekretariacie Starostw Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, w terminie od dnia 10.01.2017 r. do dnia 10 luty 2017r.
- wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą bezpośrednio we właściwym Oddziale PFRON w terminie do 30 listopada 2017 roku.

Dodatkowe informacje na temat programu dostępne są na stronie:
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wniosek do pobrania

źródło: www.pinczow.pl

Światowe odkrycie!

Wozy z Bronocic

Z dawnych lat

  • Miasto dawniej

Wydawnictwa

wydawnictwa

Gościmy

Odwiedza nas 136 gości oraz 0 użytkowników.

Facebook

Zgłoś błąd/propozycję

Znalazłeś błąd na stronie, bądź masz jakąś propozycję odnośnie jej funkcjonowania? Powiadom nas o tym!

Zgłoś błąd/propozycję

Początek strony