W związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk ptasiej grypy, 28 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Przedmiotowe rozporządzenie nakłada szereg nakazów i zakazów dotyczących utrzymania drobiu, ograniczenia targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywego ptactwa na terytorium Polski.

W związku z powyższym należy zapoznać się z apelem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu oraz z ww. rozporządzeniem w plikach do pobrania poniżej.

Załączniki:
Pobierz plik (apel_do_hodowców_ drobiu.pdf)Apel do hodowców drobiu[Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Lekarza Weterynarii]747 kB
Pobierz plik (Rozporządzenie MR - ptasia grypa.pdf)Rozporządzenie Ministra Rolnictwa[Rozporządzenie Ministra Rolnictwa ws. ptasiej grypy]102 kB