50-lecie OSP SudółW niedzielę 7 czerwca br. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Sudole obchodziła jubileusz 50-lecia istnienia. Po mszy św. koncelebrowanej przez ks. dziekana Stefana Świderskiego i ks. Władysława Kutusia odbyło się pożegnanie starego sztandaru i przekazanie nowego ufundowanego przez mieszkańców wsi Sudół. [zdjęcia]

 

W imieniu mieszkańców założyciele jednostki: Edward Piotrowski, Eugeniusz Chmielewski i Jan Darmoń przekazali sztandar V-ce Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach Zdzisławowi Leksowi, który z kolei sztandar przekazał prezesowi OSP Sudół Andrzejowi Chmielewskiemu, a on pocztowi sztandarowemu. Historię jednostki przedstawił prezes Andrzej Chmielewski. Najbardziej zasłużeni druhowie otrzymali medale i odznaczenia. Następnie odbyła się defilada pododdziałów prowadzona prtzez dowódcę uroczystości - Komendanta Gminnego OSP - druha Zbigniewa Szczepańskiego. W części artystycznej wystąpiły dzieci ze Świetlicy Wiejskiej w Sudole, Orkiestra Dęta OSP Dzierążnia pod batutą Roberta Helaka (która obsługiwała cały przebieg jubileuszu), Strażacki Zespół Śpiewaczy "Pełczyszczanie" i zespół "Lider", który przygrywał na zabawie pod chmurką. Jubileusz jak i przygotowania do niego obsługiwało MG Centrum Kultury w Działoszycach - dyr. Paweł Kamiński.