Sukces W niedzielę 15 marca br. Szkolny Zespół Śpiewaczy „Działoszanki Plus” działający przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Działoszycach, pod kierunkiem nauczyciela muzyki Pana Adama Kocerby, zapisał na swoich kartach kolejny duży sukces na szczeblu wojewódzkim [foto]

 

Podczas przeglądu „Dziecięca Estrada Folkloru” organizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zdobył po raz szósty w swojej kategorii I – miejsce. Biorąc pod uwagę wysoki poziom konkurencyjnych prezentacji konkursowych oraz ich ilość jest to dla zespołu wysokie osiągnięcie. W tegorocznej edycji powyższego przeglądu „Działoszanki Plus” wystąpiły w składzie: Gałczyńska Aleksandra, Goły Paulina, Łach Patrycja, Kozłowski Jakub, Kula Damian, Miszczyk Martyna, Sęk Maja, Skwark Weronika, Sznajderska Katarzyna.

Szkolny Zespół Śpiewaczy „Działoszanki” działa od 2006 r. Od jesieni 2014 r. występuje pod nazwą „Działoszanki Plus” z uwagi na poszerzenie składu o dwóch chłopców. Zespół ma na swoim koncie bardzo dużo sukcesów, które osiągnął podczas przeglądów, konkursówi festiwali folklorystycznych na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim. Dziewczętom i chłopcom z zespołu oraz jego kierownikowi artystycznemu Panu Adamowi Kocerbie gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć.