Otwarcie świuetlicy w Biedrzykowicach7 lutego w Biedrzykowicach gm. Działoszyce odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy. W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Zdzisław Leks, v-ce Przewodniczący Sejmiku Woj. Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, v-ce Przewodniczący Rady Miejskiej: Stanisław Woźniak i Stanisław Juszczyk, ks. Marek Połoński i ks. Rafał Nowiński oraz mieszkańcy sołectwa i zaproszone Koło Gospodyń Wiejskich z Lipówki-Świerczyny. Uroczystościom towarzyszyły występy kapeli ludowej Jana Kalińskiego. [zdjęcia]