Jak co roku także i w tym w M-GCK w Działoszycach zorganizowano popularną imprezę andrzejkową dla trzech grup wiekowych. Pierwszą w środę 29 listopada w wigilię Św. Andrzeja wspólnie ze Stowarzyszeniem ERiI koło w Działoszycach. 1 grudnia odbyły się andrzejki dla młodzierzy, a 2 grudnia dla dzieci.

Jak co roku także i w tym w M-GCK w Działoszycach zorganizowano popularną imprezę andrzejkową dla trzech grup wiekowych. Pierwszą w środę 29 listopada w wigilię Św. Andrzeja wspólnie ze Stowarzyszeniem Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło w Działoszycach zorganizowano dla starszych mieszkańców miasta i gminy. Impreza oprócz słodkości i wytworów kulinarnych Stowarzyszenia Emerytów Rencistów i Inwalidów Koła w Działoszycach oferowała tańce oraz wróżby i zabawy andrzejkowe. Dużym powodzeniem cieszyły się również quizy.

W dniu 1 grudnia dla młodzieży zorganizowano Andrzejkowy Turniej Gier Komputerowych
/ Piłka Nożna 2007 / zakończony słodkimi prezentami dla wszystkich odwiedzających w tym czasie Centrum Kultury.

Ostatnia impreza andrzejkowa miała miejsce w sobotę 2 grudnia, gdzie udział wzięła olbrzymia grupa młodszych i starszych dzieci. Również dla nich przygotowano wiele atrakcyjnych konkurencji oraz wróżb i zabaw andrzejkowych. Całość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem dla wszystkich dzieci. Każda z imprez rozpoczynała się przedstawieniem przez Dyrektora M-GCK Pawła Kamińskiego historii Andrzejek oraz różnorodności wróżb andrzejkowych zmieniających się na przestrzeni lat. [zdjęcia z andrzejek SERiI] [zdjęcia z andrzejek dzieci]