Pierwsza sesja odbyła się 27 listopada 2006 r. Podczas sesji nowo wybrani radni złożyli ślubowanie, a następnie spośród radnych wybrano na Przewodniczącego Rady Miejskiej: Zygmunta Sarackiego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Kołpaka. [zdjęcia]