W dniu 9 marca w M-G Centrum Kultury w Działoszycach zorganizowano Dzień Kobiet dla członków Koła Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Działoszyc. W uroczystościach udział wziął Burmistrz Miasta i Gminy Zdzisław Leks oraz Prezes Stowarzyszenia z Pińczowa Jan Pytel. Obchody uświetniły występy dzieci z gimnazjum Zespołu Szkół w Działoszycach przygotowane przez Jadwigę Mazur i Annę Miszczyk. [zdjęcia]