Partyzanckie Święto w Działoszycach
30 lipca, 2006
Puchar Burmistrza: zwycięstwo Pałacu Sancygniów!!!
6 sierpnia, 2006