Dożynki kościelne w działoszyckiej parafii
10 września, 2006
Podziękowanie
15 września, 2006