Burmistrz: Stanisław Porada
Zastępca Burmistrza: Katarzyna Bochniak

Rada Miejska:

Stanisław Woźniak - przewodniczący
Stanisław Juszczyk - wiceprzewodniczący
Marian Wędrychowski - wiceprzewodniczący
Dawid Bączek
Ewa Kołton
Tomasz Sutor
Piotr Szot
Piotr Paterek
Barbara Książek
Agnieszka Ożóg
Roman Wojtal
Jolanta Banaszek
Łukasz Banasik
Jan Banaszek