Miejsko-Gminne Centrum Kultury
ul. Ogrodowa 6
28-440 Działoszyce
tel. 41/35 26 061więcej na stronie: www.mgck.dzialoszyce.info