Biblioteka Publiczna w Działoszycach
ul. Ogrodowa 6
28-440 Działoszyce
tel. 41/35 26 061
 
Historia:
W 1906 r. Koło Polskiej Macierzy Szkolnej utworzyło w Działoszycach Bibliotekę im. H. Sienkiewicza. W latach międzywojennych została ona zlikwidowana, a dwie szafy pełne książek umieszczono w lokalu miejskiej ochronki. Przed 1939 r. istniała też w Działoszycach biblioteka żydowska Hatchio (ok. 3 tys. tomów) i biblioteka szkolna (ok. 500 tomów). 8 maja 1947 r. powstała Miejska Biblioteka Publiczna, a jej zaczątek stanowił skromny księgozbiór Biblioteki im. H. Sienkiewicza. Mieszkańcom udostępniono około 500 woluminów. Kierownictwo biblioteki powierzono Genowefie Pilniakowskie. Oficjalne otwarcie placówki nastąpiło 2 I 1948 r. Szafy biblioteczne mieściły się wówczas... w gabinecie burmistrza. Pierwszymi zapisanymi czytelnikami byli: Maria Kuźmińska i burmistrz Wacłw Książek. Wkrótce księgozbiór powiększył się o zbiory prywatne, zakupy centralne i książki wypożyczone z biblioteki powiatowej. Zaczęła rosnąć ilość czytelników i woluminów, np. 1948 -69 wypożyczających i 504 tomy, 1950 - 102 i 1384, 1952 - 150 i 3326, a w 1973 r. - 853 i 10 191.

W 1964 r. w stosunku do zaludnienia biblioteka posiadała około 50% czytelników. Był to jeden z najwyższych w kraju wskaźników, za który działoszycka biblioteka otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. W 1960 r. odbył się ogólnopolski konkurs geograficzny Jedziemy w świat. Wśród eksponowanych w Warszawie prac znalazły się też barwne ilustracje młodych czytelników z Działoszyc, a jeden uczestnik został nagrodzony udziałem w wycieczce do Krakowa i Zakopanego.
W 1966 r. w ogólnopolskim konkursie Życia Literackiego na wspomnienie i życiorysy, spośród 169 prac, wyróżniono opracowanie Genowefy Pilniakowskiej.

Od 1958 r. działało Koło Przyjaciół Biblioteki. W 1963 r. bibliotekę przeniesiono do nowego budynku, utworzono czytelnię. W 1973 r. w ramach telewizyjnego turnieju miast Działoszyce - Skalbmierz przygotowano scenariusz pt. Nasza wizytówka.
W latach 1964-1966 w bibliotece pracowała Helena Gajewicz, b. nauczycielka Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a od 1966-1972 absolwentka miejscowego LO, Czesława Saracka, która od 1972 r. została zatrudniona w Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Dział dziecięcy prowadziła Helena Konderak, b. kierowniczka Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Dziekanowicach. Od 1 X 1972 r. w bibliotece działoszyckiej pracowała kierowniczka, absolwentka tutejszego LO - Aleksandra Kowalska, a pomagała jej Barbara Chojnacka. Biblioteka Miejska posiadała około 17 tys. woluminów (dane 1999).

1 VII 2001 r. wraz z przeniesieniem M-GOK z budynku przy Placu Partyzantów 1 do budynku przy ul. Ogrodowej 6. Zarząd Miasta i Gminy zmienił jego nazwę na Miejsko - Gminne Centrum Kultury włączając do jego struktur także Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy ( 1 etat ). Przez ostatnie lata biblioteka systematycznie zakupuje nowości książkowe za środki własne jak i z Ministerstwa Kultury w ramach programu Promocja Czytelnictwa. W pomieszczeniu biblioteki mieści się również czytelnia internetowa IKONK@ udostępniająca trzy stanowiska komputerowe.