Obecnie na terenie MiG Działoszyce działają dwie świetlice wiejskie:

Świetlica Wiejska w Sancygniowie
28-440 Działoszyce

Świetlica Wiejska w Sudole
28-440 Działoszyce