Orkiestra dęta w Dzierążni powstała w 1924 r. staraniem ks. Romana Zelka, początkowo działała pod kierownictwem tamtejszego organisty, Romana Pachlewskiego. Początki były trudne, instrumenty kupowano za dobrowolne składki, nieraz nawet w naturze, np. zboże, a ks. Zelek sprowadzał instrumenty z Włoch i Czechosłowacji. Dużą pomoc stanowili trzej muzycy, którzy już w wojsku zetknęli się z orkiestrą. Pierwsze próby odbywały się na plebani z udziałem 20 osób. Kolejnymi kapelmistrzami byli S. Czechowicz, Stanisław Pachlewski i organista Władysław Marzec. Gdy nadeszła II wojna światowa, orkiestra zawiesiła działalność, ukrywając instrumenty w organach kościelnych. Po wojnie z dawnego składu pozostały trzy osoby, a po śmierci Stanisława Marca, orkiestra rozpadła się.

Dopiero w 1972 r. postanowiono reaktywować orkiestrę, propozycję wysunął Stanisław Bugaj, podczas wiejskiego zebrania w Sudole. Dokonać tego miał Mieczysław Klepka, który przyjmując to zadanie zaczął samodokształcanie tworząc partytury na różne instrumenty. Ponadto w swoim domu uczył nowych członków zespołu. Rozpoczęto zakup instrumentów w sklepach muzycznych Kielc i Krakowa, ale wciąż brakowało środków. Postanowiono więc sięgnąć po instrumenty sprzed wojny i po rozmowie z ks. Latałą udało się odzyskać część starych, w większości wymagających renowacji instrumentów.

Początkowo reaktywowana orkiestra działała przy OSP w Sudole, ale tylko przez dwa lata, później przeniesiono ją do Dzierążni, gdzie w 1981 r. ówczesny dyrektor miejscowej szkoły podstawowej Józef Bałaga, przekazał pomieszczenie, które do dzisiaj służy muzykom jako sala prób.

Od początku istnienia, orkiestra bierze czynny udział w życiu gminy, występując prawie na każdej uroczystości gminne oraz biorąc udział w różnych konkursach i przeglądach.

 

Informacje na temat historii orkiestry, od Mieczysława Klepki zebrał Paweł Kamiński