Gmina Działoszyce ma powierzchnię 105,4 km². Jest to obszar w większości rolniczy z domieszką lasów. Występują tu gł. lasy mieszane z przewagą sosny.
W skład gminy Działoszyce wchodzi 36 sołectw i miasto Działoszyce. Liczba ludności w Działoszycach wynosiła w 2000 r. 1209 osób, a w całej gminie 6327 osób. Natomiast w roku 2003 miasto Dzialoszyce liczylo 1155 osób, a gmina 6020 osób.


na mapach:
Mapa Gminy
Na mapach Google
Gmina Działoszyce