Na terenie gminy Działoszyce odnaleziono PIERWSZY NA ŚWIECIE wizerunek
pojazdu kołowego!!!


W działoszyckim kościele parafialnym występują jedyne w Polsce i jedne z niewielu
w Europie, malowidła ścienne, przedstawiające Credo Apostolorum!!!


Opanowania przez oddział AK posterunku żandarmerii niemieckiej w Działoszycach, bylo jedną z pierwszych akcji rozpoczętego (pierwszego na terenie Polski) powstania zbrojnego przeciw okupantowi, wyprzedzającego Powstanie Warszawskie o 6 dni!!!

W/w silnie umocniony posterunek z ok. 30 dobrze uzbrojonymi hitlerowskimi żołnierzami w środku, opanowało 25 słabo uzbrojonych partyzantów bez jednego wystrzału !!!

Z 1737 r. pochodzi Pieśń o Najświętszej Maryi Pannie Działoszyckiej, powstała jako
akt dziękczynienia mieszkańców Działoszyc za wielokrotne, cudowne uratowanie miasta
od pożarów, czy pacyfikacji.


Działoszyce już w XIII w. uznawane były za dużą wieś, oczym świadczy fakt wystawienia przez biskupa krakowskiego murowanego kościoła w Działoszycach w 1222 r.,
gdy w sąsiedztwie stawiano tylko drewniane kościoły.

Zespół synagogalny, pozostały w Działoszycach po istniejącej tu przez kilkaset lat
gminie żydowskiej, należy do unikatowych zabytków tego typu w Polsce.


W czasie I wojny światowej, w 1915 r., Działoszyce gościły arcyksięcia Fryderyka, marszałka polnego oraz arcyksięcia Maksa Habsburga brata cesarza austriackiego Karola.

Kościół w Działoszycach uznawany jest za jeden z najpiękniejszych zabytków gotyckiego budownictwa w Polsce.

Podczas pięknej pogody z wieży kościoła w Działoszycach widać szczyty Tatr.

Ochotnicza Straż Pożarna w Działoszycach powstała już 30 lipca 1907 r.

W Szczotkowicach (2 km od miasta) znajduje się kurhan pradziejowy z epoki brązu,
kultury trzcinieckiej.