powiat pinczowPowiat pińczowski otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.692.303,00 zł. na przebudowę ponad 6,5 km dróg. Samorząd powiatowy będzie realizował 6 projektów, na które otrzymał 70% dofinansowania, a wartość całkowita przebudowywanych odcinków to 5.274.718,00 zł. Finansowo zadanie zostanie wsparte przez gminy z terenu powiatu pińczowskiego, na których będą realizowane remonty. W gminie Działoszyce przebudowy doczeka się odcinek Dzierążnia-Kwaszyn o długości 1773 m.