tarcza rolnictwo

Ministerstwo Rolnictwa informuje, że Tarcza Antykryzysowa objemuje nie tylko przedsiebiorców, ale i rolników. Zwolnienie ze składki KRUS na trzy miesiące, zasiłek opiekuńczy na dzieci, wydłużenie okresu ważności orzeczeń dot. niezdolności do pracy, pokrycie przez państwa składek ZUS osób zatrudnionych przez rolnika czy dofinansowanie zatrudnienia - takie rozwiązania w stosunku do rolnikó zaproponowanow w Tarczy Antykryzysowej.

więcej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/najwazniejsze-rozwiazania-tarczy-antykryzysowej-dla-rolnictwa