ferie mgck 2020 mMiejsko-Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Działoszycach zapraszają do udziału w zajęciach organizowanych podczas tegorocznych ferii zimowych w dniach 27 stycznia - 8 lutego 2020 r.