Polish English French German Hebrew Italian Russian Spanish Ukrainian Yiddish

Urząd Miasta i Gminy Działoszyce informuje, że w okresie sierpień-grudzień 2020 w Bronocicach, na wzgórzach zw. Baski prowadzone będą archeologiczne badania geofizyczne.

Stanowisko 1 w Bronocicach (Wzgórze Baski), na którym znaleziono między innymi najstarsze na świecie przedstawienie pojazdu kołowego, jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce. Było ono badane wykopaliskowo przez polsko-amerykańską ekspedycję archeologiczną w latach 1974-1978. Obecnie Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk planuje przeprowadzić na nim dalsze badania wykopaliskowe. Poprzedzone one będą kompleksowymi badaniami geofizycznymi (magnetycznymi). Badania magnetyczne polegają na przejściu całego obszaru stanowiska przez archeologa operującego magnetometrem, który rejestruje podziemne zakłócenia pola magnetycznego wywołane przez obiekty archeologiczne. Pozwoli to na sporządzenie dokładnego planu stanowiska przed rozpoczęciem badań wykopaliskowych. Badania magnetyczne są całkowicie nieinwazyjne, nie wiążą się z naruszeniem warstw ziemi. Wykonywane będą po zakończeniu zbiorów.

herb2Ustalono składy komisji stałych, działające w ramach Rady Miejskiej w Działoszycach. Chodzi o Komisję Finansów i Spraw Obywatelskich, Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisję Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisję Rewizyjną. 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Komunikat-Prezesa-Krajowej-Izby-Kominiarzy-2018-MZ-108.pdf)Komunikat[Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy]67 kB

th plakat a3 aktywne swietokrzyskZapraszamy osoby powyżej 30 roku życia z terenu woj. świętokrzyskiego, nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo lub bezrobotne) do udziału w projekcie "Aktywne Świętokrzyskie" organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych.

Zostań Żołnierzem RzeczypospolitejZdobycie wysokospecjalistycznych kwalifikacji, perspektywa rozwoju zawodowego jak i osobistego, stałość zatrudnienia – to tylko niektóre z korzyści wynikających z pełnienia służby w szeregach Wojska Polskiego. Kampania "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" przygotowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej jest odpowiedzią na wzrost zainteresowania ochotniczymi formami służby wojskowej i ma na celu dotarcie z informacjami i wskazówkami do jak najszerszego grona potencjalnych kandydatów.

Światowe odkrycie!

Wozy z Bronocic

M-GCK Działoszyce

Zapraszamy na profil Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach na Facebook

logo mgck

Z dawnych lat

  • Dawne Działoszyce w obiektywie Woźniakowskiego
Powrót na górę strony