Polish English French German Hebrew Italian Russian Spanish Ukrainian Yiddish

fund europ prog regOśrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej rozpoczyna realizację projektu "Moja firma – mój sukces". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 10, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych.

Projekt uzyskał dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 3 595 045,59 PLN.

W związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk ptasiej grypy, 28 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Przedmiotowe rozporządzenie nakłada szereg nakazów i zakazów dotyczących utrzymania drobiu, ograniczenia targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywego ptactwa na terytorium Polski.

W związku z powyższym należy zapoznać się z apelem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu oraz z ww. rozporządzeniem w plikach do pobrania poniżej.

Załączniki:
Pobierz plik (apel_do_hodowców_ drobiu.pdf)Apel do hodowców drobiu[Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Lekarza Weterynarii]747 kB
Pobierz plik (Rozporządzenie MR - ptasia grypa.pdf)Rozporządzenie Ministra Rolnictwa[Rozporządzenie Ministra Rolnictwa ws. ptasiej grypy]102 kB

Życzenia Świąteczne

Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego23 grudnia w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Działoszycach zorganizowano Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego [zdjęcia]

Spotkanie z MikołajemTradycyjne spotkanie z Mikołajem odbyło się 6 grudnia w pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach [zdjęcia]

Światowe odkrycie!

Wozy z Bronocic

M-GCK Działoszyce

Zapraszamy na profil Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach na Facebook

logo mgck

Z dawnych lat

  • Dawne Działoszyce w obiektywie Woźniakowskiego
Powrót na górę strony